top of page

Historia Fundacji


Rok 2022

-Prace nad rozszerzeniem działalności o walkę na rzecz praw zwierząt, edukację środowiskową oraz politykę ekologiczną


Rok 2012-2021

- Skupianie wokół Fundacji instytucji i osób prawnych chcących nieść pomoc dzieciom w potrzebie - Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem rzeczy materialnych, z przeznaczeniem dla zgłaszających się do Fundacji najbardziej potrzebujących rodzin.

- Zbieranie funduszy dla potrzebujących dzieci


Rok 2011 - Decyzja M. P. i S. P. pozbawiła nas możliwości uzyskania 1% z powodu 1 dniowego opóźnienia w złożeniu sprawozdania do Ministerstwa. W tym miejscu należy przypomnieć, że wszyscy od lat pracujemy społecznie. Wybieramy co jest ważniejsze, czy wizyta w rodzinie, która właśnie potrzebuje pomocy, czy wypełnianie sprawozdań, które potem i tak trafią do szuflad biurek w Ministerstwach. - W tym roku przekazaliśmy darowizn na kwotę 21 396,19 zł. na co złożyło się między innymi urządzenie:

  • gabinetu lekarskiego na oddziale otolaryngologii Centrum Zdrowia Dziecka;

  • kącika zabaw dla dzieci - pacjentów w/w oddziału C.Z.D.;

  • wyposażenie mieszkania dla rodziny z 9 dzieci (meble, pościel, dywany itp.);

  • przekazanie laptopa dla podopiecznej Domu Dziecka w Józefowie Michalinie;

  • zakup biurka i fotela oraz plecaków i materiałów szkolnych dla rodziny wskazanej przez OPS Targówek;

  • zakup leków dla dziecka po operacji serca;

- Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa - Michalina, Kowalewa. Przekazano otrzymane od IKEA Targówek materiały dekoracyjne i dywany do pokoi dzieci. - Współpracując z Oddziałami OPS na Woli, Targówku i Pradze południe przekazano odzież, wózek dziecięcy oraz 6 szt. paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin z w/w dzielnic. Paczki zawierały żywność, odzież, art. czystościowe, kosmetyczne i zabawki dla dzieci. - Współpracując z OPS na Targówku udzielono kompleksowej pomocy dla rodziny, która wychowuje 9-cioro dzieci. Zostało przy naszym wsparciu wyremontowane mieszkanie i wyposażone we wszystkie nowe meble, dywany, firany, zasłony oraz pościel. - Odpowiadając na prośbę OPS w Gostyninie udzielono kompleksowej pomocy ojcu samotnie wychowującemu 4-kę dzieci. Zakupione zostały farby do odnowienia mieszkania. Pozyskaliśmy od prywatnych darczyńców pełne wyposażenie w meble, pościel, dywany oraz oświetlenie. Przekazaliśmy też sprzęt audio - video oraz naczynia kuchenne. - Kontynuowano w pierwszym kwartale 2011 roku pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny. - Współorganizowano obchody Dnia Dziecka wraz z IKEA Targówek i Urzędem Dzielnicy Targówek, podczas których przeprowadziliśmy m. in. licytacje lamp, a z uzyskane środki wspomogły naszych podopiecznych. - Zorganizowano przesiewowe badania laryngologiczne dla dzieci z ubogich rodzin wskazanych przez OPS-y z Woli, Pragi Południe i Targówka oraz bezpłatne porady prawne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. - Rozpoczęto prace nad powołaniem do dożycia Zakładu własnego Fundacji tj. Akademii Muzyki Kameralnej aby umożliwić niezamożnej młodzieży kształcenie muzyczne u najlepszych Instrumentalistów z Polski i ze świata. - Podejmowano szereg prób pozyskania funduszy na działalność statutową Fundacji. W roku sprawozdawczym do najważniejszych sponsorów IKEA Targówek. - Ze względu na brak dyrektora, Instytut „Autokreacja” decyzją Zarządu został on rozwiązany.

Rok 2010 -Na skutek działań urzędników Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zaczęły się nasze kłopoty finansowe. U. S. Warszawa - Wola przez półtora roku nie zmienił w systemie nr konta Fundacji, a M. P. i P. S. nie wprowadziło ostatecznych zmian w wykazie organizacji uprawnionych do uzyskiwania 1% i w konsekwencji pozbawiono nas znacznej części przychodu, a to z kolei wpłynęło na zakres naszej działalności. - Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka. - Dom Dziecka w Józefowie-Michalinie otrzymał 11 szt. materacy i łóżek. Wsparcie finansowe na organizację 60 -lecia placówki w tym spotkanie z byłymi wychowankami oraz sfinansowano umowę zlecenie dla opiekunki dzieci w placówce. Dzięki pozyskaniu sponsora został wyremontowany plac zabaw dla dzieci oraz pawilon dla niemowlaków i dzieci w wieku od 0 do 3 lat na łączną kwotę 125 000,00 zł. - Domy Dziecka z Radomia i Kowalewa otrzymały wsparcie rzeczowe. - Ufundowaliśmy nagrody i puchary dla zwycięzców spartakiady dziecięcej organizowanej przez Dom Dziecka z Gliwic. - Współpracując z Oddziałami Ośrodków Pomocy Społecznej z Woli, Targówka i Gostynian, piętnastu rodzinom przekazaliśmy wsparcie w zakresie mebli, odzieży i obuwia oraz świąteczne paczki żywnościowe. - Kontynuowano wypłacanie stypendium dla chłopca z niepełnej rodziny. - W ramach umowy z Polską Grupą Energetyczną kontynuowaną finansowanie kształcenia muzycznego laureatki programu „Mam talent” – Klaudii Kulawik. - W ramach współpracy z IKEA Targówek kontynuowano pomoc ubogim rodzinom w doposażeniu mieszkań w drobne sprzęty codziennego użytku oraz pościel i dywany. - Wspólnie z IKEA Targówe zorganizowaliśmy obchody dnia dziecka, w ramach których dzieci uczestniczyły w zabawach i konkursach z nagrodami. - Zorganizowaliśmy dwie wystawy fotogramów dziecięcych w Urzędzie Dzielnicy Targówek i Domu Kultury S.M. Wola na Bemowie. - Kontynuowano prace Instytutu Autokreacja, jednakże z powodu rezygnacji dotychczasowej Dyrektorki placówki (pełniła funkcję społecznie, tak jak wszyscy pracownicy Fundacji), podjęto decyzję o zawieszeniu od nowego roku działań Instytutu.


Rok 2009 Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka. - Dom Dziecka w Józefowie-Michalinie otrzymał 30 łóżek wraz z materacami, które fundacja otrzymała w ramach współpracy z IKEA Targówek. - Domy Dziecka z Radomia i Kowalewa otrzymały wsparcie rzeczowe na łączną kwotę ponad 2 tyś. zł. - Zorganizowano obóz żeglarski dla dzieci z Józefowa-Michalina i Kowalewa. Z pozyskanych funduszy z 1% dofinansowano wyjazd dzieci, pokryto koszty przejazdu i ubezpieczenia. - Współpracując z Oddziałami OPS z Woli i Targówka, a także z Fundacją Krajowe Centrum Kompetencji udzielono wsparcia 13 rodzinom z Podkarpackiego, Pomorskiego, Warmii i Mazur i mazowieckiego, gdzie przekazano pomoc rzeczową w postaci sprzętu AGD, mebli, odzieży i obuwia - Przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek pozyskano mieszkanie socjalne dla samotnej, bezdomnej matki z dzieckiem. Lokal został wykończony przez wolontariuszy Fundacji oraz wyposażony w nowe meble, pościel, art. codziennego użytku z IKEA Targówek i nowy sprzęt AGD (pralka, lodówka, kuchenka gazowa). - Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przygotowano i przeprowadzono II edycję biegu „Dobrej Woli”. Zwycięzcy otrzymali nagrody (rower, książki, zabawki) jak również pozostali uczestnicy. Dochód z imprezy, powiększony o wkład finansowy Fundacji, pozwolił ufundować sprzęt sportowy dla Szkolnego Klubu Sportowego z Woli. W ramach II Biegu przekazano nowoczesny wózek inwalidzki dla niepełnosprawnego dziecka wskazanego nam przez OPS Wola”. - W ramach umowy z Polską Grupą Energetyczną z siedzibą w Warszawie, rozpoczęliśmy patronat i finansowanie kształcenia muzycznego dziewczynki z Chechła, która była jedną z laureatek programu „Mam talent”. - Opracowano i zrealizowano akcję „Dzieci – Dzieciom”, której efektem było wyprodukowanie kalendarza ściennego z udziałem profesjonalnych fotografików -wolontariuszy, a dochód w całości przeznaczono na wyposażenie mieszkania w/w samotnej matki. - Przedszkole integracyjne nr 8 oraz Przedszkole nr 11 z Warszawy otrzymały darowizny dla najbardziej potrzebujących dzieci w postaci obuwia sportowego, kaloszy, oraz kredek, flamastrów i farb. - Kontynuowano prace nad skupianiem wokół Fundacji instytucji i osób prawnych chcących nieść pomoc ubogim, chorym, szczególnie uzdolnionym dzieciom z kraju i z poza jego granic. - Kontynuacja prac związanych z pozyskiwaniem mebli, sprzętów AGD, przedmiotów codziennego użytku, zabawek, gier, przyborów szkolnych, książki itp. z przeznaczeniem dla zgłaszających się do Fundacji najbardziej potrzebujących rodzin. - Przy wsparciu Zakładów mięsnych z Sokołowa Podlaskiego i indywidualnych darczyńców przygotowano 14 świątecznych paczek żywnościowych w tym mąkę, kaszę, oleje, wędliny, mięso oraz środki higieny osobistej i chemii gospodarczej. Nie zapomniano też o zabawkach i słodyczach. Obdarowanymi były rodziny z Woli wskazane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. - Rozpoczęto prace nad powołaniem do życia świetlicy środowiskowej.

Rok 2008 - Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa –Michalina, Kowalewa, Radomia i Solca nad Wisłą. Z funduszy uzyskanych z 1% dofinansowano wyjazdy dzieci na kolonie letnie w Męcinie, w których uczestniczyło 60 dzieciaków. Fundacja pokryła całkowity koszt udziału 11 osób oraz pokryła koszty programowe. - Wymienione Domy Dziecka otrzymały darowiznę rzeczową o łącznej wartości 10 000 zł., w ramach której przekazaliśmy firanki, zasłony, koce, pościel, narzuty na łóżka. - Dom Dziecka w Kowalewie otrzymał wsparcie rzeczowe w postaci kurtek zimowych, obuwia zimowego, kaloszy dla 15 dzieci, a w grudniu 45 dzieci obdarowanych zostało paczkami świątecznymi. Wszystkie dary przygotował zespół wolontariuszy zorganizowany przez Panią Sylwię Olbrychowską. Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w wieczorze Wigilijnym. - Dom Dziecka z Józefowa-Michalina otrzymał artykuły piśmienne i zeszyty z przeznaczeniem na wyprawki szkolne dla wychowanków domu. - Współpracując z Oddziałem Wolskim OPS oraz ze szkołami ze śródmieścia i Woli, 22 rodziny otrzymały wsparcie w zakresie AGD, odzieży i obuwia oraz wyprawek szkolnych dla dzieci - Objęliśmy opieką samotną bezdomną matkę z dzieckiem i rozpoczęliśmy działania zmierzające do zapewnienia tej rodzinie lokalu socjalnego. - Wspólnie z Urzędem Dzielnicy Wola m. st. Warszawy przygotowano i przeprowadzono I edycję biegu „Dobrej Woli”. Oprócz nagród dla zwycięzców i każdego uczestnika były bezpośrednie spotkania dzieci i młodzieży z olimpijczykami. Dochód z imprezy, powiększony o wkład finansowy Fundacji, pozwolił ufundować sprzęt sportowy dla Uczniowskiego Klubu Pływackiego z Woli. - Kontynuowano pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny. - Kontynuując prace Instytutu „Autokreacja” pozyskiwano do współpracy nowych, wysoko wykwalifikowanych wykładowców, opracowano nowe programy szkoleniowe oraz procedury. Przeszkolono ponad 250 nauczycieli.


Rok 2007 - Kontynuowana była współpraca z mazowieckimi Domami Dziecka z Józefowa-Michalina, Kowalewa i Radomia oraz Solca nad Wisłą. Z pozyskanych funduszy w ramach 1% zakupiono dla DD w Józefowie-Michalinie krzewy i kwiaty ( na kwotę 1360,00 zł) oraz dzięki nawiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa bliższych kontaktów służbowych, pozyskaliśmy kostkę Bauma i krawężniki oraz doprowadziliśmy do zaprojektowania i wykonania rabaty przed głównym wejściem do budynku domu dziecka. - Fundacja udzieliła daleko idącego wsparcia prawnego i logistycznego przy rozwiązaniu spraw spadkowych trójki wychowanków Domu Dziecka w Solcu nad Wisłą. Nasi wolontariusze odbyli szereg spotkań z władzami gmin, developerem, zapoznano się z księgami wieczystymi, a w konsekwencji dziewczynki otrzymały zabezpieczenie finansowe. -Pozyskano sprzęt sportowy, piłki, rower, kask oraz odzież i obuwie dla wychowanków Filii Domu Dziecka nr 10 przy ul. Tynieckiej, dofinansowano wyjazd dzieci na wakacje letnie w Łebie, roztoczono indywidualną opiekę nad 1-m z wychowanków. - Współpracując z Oddziałem wolskim OPS 4 rodziny otrzymały wsparcie w zakresie wyposażenia w meble oraz rzeczy codziennego użytku, odzież i obuwie. Działalność pomocowa Fundacji skierowana była w minionym roku na wielodzietne rodziny z Jastrzębia Zdroju, Byczyny i Lidzbarka Welskiego, gdzie przekazana została pomoc rzeczowa. - Ufundowano i przekazano książki dla najlepszych uczniów z okazji zakończenia roku Szkolnego ze Szkoły Podstawowej w Rybnie. Wręczenia książek dokonała Prezes Fundacji podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. - Kontynuowano pozyskiwanie i wypłacanie stypendium naukowego dla chłopca z niepełnej rodziny. - Podejmowano szereg prób pozyskania funduszy na działalność statutową Fundacji, pozyskiwano sponsorów oraz przystąpiono do konkursów na fundusze z realizacji zadań zleconych przez instytucje publiczne. Przygotowano i rozpoczęto wdrażanie program dla młodzieży „Spółdzielnie Młodzieży Szkolnej szkołą przedsiębiorczości”. W ramach tego programu:

  • Przekazano i zaszczepiono ideę spółdzielczości 20 nauczycielom tego przedmiotu,

  • Przeprowadzono na powyższy temat spotkani informacyjne z młodzieżą i kadrą pedagogiczną w 10 szkołach woj. mazowieckiej. Łączna liczba uczestników ok. 700 osób.

- Kontynuując prace Instytutu „Autokreacja” pozyskano do współpracy nowych, wysoko wykwalifikowanych wykładowców, opracowane zostały nowe programy szkoleniowe oraz procedury zatwierdzania i realizacji programów szkoleń prowadzonych przez Instytut, przeszkolono 241 nauczycieli.

Rok 2006 -Kontynuacja statutowego celu Fundacji, jakim jest m. in. pomoc wielodzietnym rodzinom oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci, żyjącym poniżej przeciętnego poziomu i na granicy ubóstwa, bezrobotnym, utrzymującym się z pomocy społecznej. - W ramach pomocy rzeczowej przekazaliśmy meble i przedmioty użytku codziennego kilkunastu rodzinom, a także świetlicy środowiskowej oraz mokotowskiemu oddziałowi ZNP. Na południe Polski wysłano do 13 rodzin paczki z odzieżą. - Kontynuowano współpracę z mazowieckimi Domami Dziecka, które dzięki rozwijającej się współpracy z IKEA Targówek otrzymały 30 materacy oraz materiały tekstylne z przeznaczeniem na zasłony. - W ramach współpracy z Konsulatem Polskim w Moskwie oraz Konsulatem Generalnym w Irkucku do Polski przyjechały na wakacje dzieci polskiego pochodzenia z organizacji polonijnej „Ogniwo”, które na początku roku spędziły 2 tyg. W Warszawie. Dzieci z Polskiego Centrum Kulturalno – Oświatowego Republiki Baszkortostan wraz z dziećmi z domów dziecka spędziły 2 tyg. Wakacje w Gdańsku, a dzieci z moskiewskiego okręgu ze szkoły polskiej nr 102 w Moskwie wraz z dziećmi z ubogich polskich rodzin przebywały na wakacjach w Zakopanem. - Za pośrednictwem Ambasady RP w Moskwie przekazano dla dzieci polonijnych zestawy słowników języka polskiego, encyklopedii i beletrystykę. - Miesięcznik „PREtext” dociera do coraz większej ilości szkół w całej Polsce. Nagład gazety wzrósł do 15 tys. egzemplarzy. - Delegacja Fundacji, w skład której wchodzili członkowie Kierownictwa, Rady Fundatorów oraz członkowie redakcji miesięcznika „PREtext”, złożyła wizytę na zaproszenie partnera rosyjskiego – Fundacji im. Jurija Tiena w Irkucku, gdzie rozmawiano na temat współpracy obu organizacji na najbliższy okres. - Prowadzono prace nad projektem „Natura 2000”, który ukierunkowany był na udostępnienie szkołom kolejnych przedmiotów dydaktycznych w postaci map. - Rozpoczęto współpracę partnerską w koalicji organizacji pozarządowych pod nazwą „Dach nad głową”. Celem tej współpracy było wypracowanie rozwiązań zapobiegającym bezdomności, a w następstwie braku własnego mieszkania, wykluczeniu społecznemu. - Kontynuowano prace Instytutu „Autokreacja”, z działalności którego dochód przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji. - Pozyskano środki finansowe od prywatnego przedsiębiorcy i rozpoczęto wypłatę stypendium naukowego dla uzdolnionego chłopca z niepełnej rodziny


Rok 2005 Na początku roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy rozstrzygnęło konkurs na szkolenia z zakresu „Rozwój Spółdzielczej Formy Gospodarowania Wśród Młodzieży”. Opracowany przez Fundację projekt „Moja Pierwsza Własna Praca – Spółdzielnie Młodzieży Szkolnej (SMS), zwyciężył i rozpoczęliśmy pracę nad realizacją projektu. - Przeprowadzono w marcu szkolenie dla ponad 100 osób z terenu województwa mazowieckiego, którego uczestnikami byli nauczyciele przedsiębiorczości i uczniowie szkół ponad gimnazjalnych; - Przeprowadzono w marcu szkolenie dla ponad 100 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, którego uczestnikami byli nauczyciele przedsiębiorczości i uczniowie szkół ponad gimnazjalnych; - Przeprowadzono warsztaty z zakresu umiejętności zakładania Spółdzielni szkolnych; - Przeprowadzono konkurs na najlepszy Biznes plan własnego przedsiębiorstwa; - Opracowano i wydano podręcznik w formie papierowej i elektronicznej zawierający niezbędne informacje związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej; - Od lutego ruszył program pod tytułem „nie dajmy się bezradności” , który był kierowany do rodzin wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W jego ramach udzielono porad z różnych dziedzin np. prawnej, edukacyjnej, psychologicznej 206 osobom, 18 rodzin otrzymało wsparcie rzeczowe, a 5-gu dzieciom przekazano zestawy komputerowe. - Dzięki współpracy z IKEA Targówek oraz pozyskiwaniem mebli i sprzętów codziennego użytku od prywatnych darczyńców, wyposażono w komplet mebli mieszkania dwóch rodzin w powiecie gostyniński. - Rozpoczęto realizacje projektu „Przyjazne mieszkanie”, w ramach którego pomagamy wyposażać mieszkania wielodzietnych rodzin w meble i sprzęt AGD; - Zrealizowano projekt „Mapa Nowej Europy”, dzięki któremu do wszystkich szkół w Polsce trafiły mapy ścienne wraz z płytą CD o łącznej wartości ponad 1 mln zł.; - Dofinansowano wyjazd na turnus terapeutycznych dzieci z Domu Dziecka nr. 8 z Józefowa-Michalina do Sztutowa poprzez zorganizowanie i sfinansowanie transportu dzieci; - Zorganizowano 2 tygodniowy pobyt dzieci z 2-ch Domów Dziecka na przełomie lipca i sierpnia nad Bajkałem na Syberii; - Kontynuowane były prace nad redagowaniem miesięcznika PRETExT; - Objęto patronatem II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach oraz ufundowano nagrody; - Pozyskiwano meble, sprzęt AGD i odzież oraz środki czystości dla podopiecznych Fundacji;

Rok 2004 - Kontynuowano wydawanie miesięcznika „Głos Młodzieży”, który decyzją członków wydawnictwa przyjął nazwę PREtext – 10 numerów rocznie; - Młodzież z redakcji uczestniczyła w XV Międzynarodowym Festiwalu Młodzieżowych Środków Masowego Przekazu w Rosji w miejscowości Czeboksary; - Zorganizowano 3 tyg. wypoczynek letni dla dzieci z mazowieckich domów dziecka w ośrodku sanatoryjnym na Białorusi; - Wyremontowano i zagospodarowano nowo otrzymany lokal na siedzibę Fundacji; - Byliśmy współorganizatorami konkursu na Słowiańską Bajkę Poetycką z udziałem dzieci z Białorusi; - Byliśmy współorganizatorami konkursu „Bezpieczne dzieci na polskich drogach”; -Kontynuowano prace nad programem „Moja Pierwsza Własna Praca”; - Powołano Klub Przyjaciół Domów Dziecka – zainaugurowano działalność spotkaniem dyrektorów; - Objęto patronatem Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach; - Nadano im. Grzegorza Laty Klubowi Piłkarza w DD nr 2 w Gliwicach;


Rok 2003 - W styczniu 2003 roku nastąpiło sformalizowanie działań tej nieformalnej grupy poprzez zarejestrowanie Fundacji w KRS, jako organizacji non profit pod nazwą Fundacja "dla dobra dziecka", która kontynuowała pracę rozpoczętą przez grupę inicjatywną. -W kwietniu zorganizowano kampanię "Dobro dziecka" w powiecie siedleckim, której celem było przeprowadzenie badań przesiewowych w zakresie internistycznym, ortopedycznym i stomatologicznym dzieci w gminie Wodynie i Stoku Lackim. Efektem tych działań było:

  • wysłanie dzieci do sanatorium w Ciechocinku.

  • wyposażenie w specjalistyczny fotel gabinetu stomatologicznego w jednej ze szkół objętych akcją.

- W maju współorganizowano IX Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Piłce Nożnej i Koszykówce w Warszawie pod patronatem Wojewody Mazowieckiego - W lipcu-sierpniu zorganizowano wyjazdy sanatoryjne dla dzieci z mazowieckich domów dziecka i z ubogich rodzin na 3 tygodniowy pobyt do ośrodka Czajka nad Jez. Narocz na Białorusi. - W czerwcu rozpoczęto wydawanie bezpłatnego miesięcznika dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Miesięcznik jest redagowany przez młodzież pod nazwą "Głos Młodzieży". Ideą miesięcznika jest możliwość zamieszczania artykułów pisanych przez dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców i nauczycieli. Celem jest wymiana międzypokoleniowa informacji i poglądów. -We wrześniu, z udziałem posłów RP i wykładowców Akademii Muzycznej w Warszawie, przeprowadzono akcję charytatywną (koncert) w celu zebrania funduszy na renowację elewacji budynku Ośrodka dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym w Stoku Lackim. - W grudniu miała miejsce w Warszawie ogólnopolska konferencja pod hasłem "Moja pierwsza własna praca", która zainaugurowała kampanię mającą na celu pomoc młodzieży w zakładaniu Spółdzielni Młodzieży Szkolnej. W tych spółdzielniach młodzież będzie się uczyć prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zdobywać wiedzę z zakresu przedsiębiorczości.

Rok 2002 - W pierwszym kwartale 2002r. nieformalna grupa osób związanych z oświatą, w tym członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, nawiązała współpracę z Białoruskim Stowarzyszeniem "Szczęście Dzieciom". Efektem tych kontaktów było zorganizowanie 3 tygodniowego wypoczynku letniego w Polsce dla dzieci pochodzenia polskiego zamieszkałych na Białorusi oraz dzieci z ubogich polskich rodzin pracowników oświaty. - W październiku 2002 r. zorganizowano bal charytatywny, z którego dochód przeznaczono na zakup sprzętu RTV i DVD dla mazowieckich domów dziecka


0 comments
bottom of page