top of page

Zarząd

Prezes - Grzegorz Pensiek
Wiceprezes - Jerzy Wiśniewski
Wiceprezes - Michał Cholewski

Członkini - Teresa Bernat
Członek - Zbigniew Starzyk

Rada Fundacji

Marianna Krawczyk
Monika Pietraszek
Aleksandra Żochowska

Wolontariat

Małgorzata Sokołowicz

bottom of page