top of page

Dzień Dziecka z Fundacją DDDW tym roku nasza Fundacja we współpracy z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego oraz Przyjaciółmi organizuje upominki z okazji Dnia Dziecka dla Rodzinnego Domu Dziecka, Placówki opiekuńczo wychowawczej oraz Zespołu Szkół Specjalnych.

Po konsultacjach z opiekunami tych placówek planujemy:

  • Zakup mleka, kaszek, pieluch dla małych dzieci z domu dziecka

  • Zorganizowanie wycieczki/kina dla dzieci z ośrodka opiekuńczo wychowawczego

  • Zakup artykułów szkolnych i maskotek dla uczniów Szkoły Specjalnej

Aby dzieci i młodzież z różnymi problemami mogli uwierzyć w siebie i normalnie żyć, potrzebne są działania podejmowane przez wyspecjalizowane ośrodki wsparcia oraz organizacje pozarządowe, ale także, a może przede wszystkim - przyjaciół i życzliwych darczyńców/sponsorów. Nie bylibyśmy w stanie skutecznie pomagać naszym podopiecznym bez Państwa wsparcia. Gdyby Państwo wyrazili chęć pomocy będziemy ogromnie wdzięczni. Świadomość, że można nawet niewielkim gestem wywołać uśmiech na twarzy dziecka, jest wspaniała. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na nasz rachunek bankowy albo podarować upominki. Pamiętaj DOBRO ZAWSZE POWRACA! Koordynatorką projektu jest Małgorzata Sokołowicz, która reprezentuje naszą Fundację oraz ALK. Nasz numer konta: Alior Bank 95 2490 0005 0000 4530 7815 4182


To co robimy to zespołowa praca darczyńców i wolontariuszy Fundacji.

Dziękujemy, że jesteście z nami!


0 comments

Kommentare


bottom of page